ถอนฟัน THINGS TO KNOW BEFORE YOU BUY

ถอนฟัน Things To Know Before You Buy

ถอนฟัน Things To Know Before You Buy

Blog Article

การเป็นหนองหลังการถอนฟันเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ อาการของการเกิดหนองบริเวณแผลถอนฟัน เช่น ปวด แสบ บวม แดง อาจมีหนองไหลออกมาและอาจมีไข้ต่ำๆ ร่วมด้วย เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

เส้นประสาทส่วนปลายอาจได้รับความเสียหายในระหว่างการถอนฟัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการชาตามที่ต่างๆ เช่น ริมฝีปาก ลิ้น หรือ คาง

ค้นหาแพทย์ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง โปรแกรมตรวจสุขภาพ ข้อมูลการเข้ารับบริการ

ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ ฟันแตก ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือรากฟันหัก ไม่สามารถอุดหรือรักษาคลองรากฟันได้

ถ้ามีอาการบวม หรือรู้สึกมีอาการผิดปกติ ควรกลับมาพบทันตแพทย์

ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแทพย์อย่างเคร่งครัด

แผลถอนฟันหายช้า หรือมีเศษกระดูกโผล่ มักพบได้ในผู้มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการหายของแผลหรือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมักจะกลับมาด้วยอาการปวดแผล เขี่ยแผลแล้วเจ็บแปล๊บ ๆ หรือรู้สึกมีอะไรคม ๆ บาดลิ้น เป็นต้น

ผู้มีโรคประจำตัวที่อาจมีผลต่อการรักษา ควรได้รับความเห็นชอบในการรักษาจากแพทย์ก่อนและเตรียมตัวให้พร้อมรับการถอนฟัน เช่น ผู้ที่มีโรคทางโลหิตวิทยา ผู้ที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือฉายรังสีรักษา ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต เป็นต้น

ทำรีเทนเนอร์ลวด ราคาเดียว ทั่วกรุงเทพ

อโศก

เบาหวาน – น้ำตาลที่สูงจะรบกวนกระบวนการหายของแผลหลังจากถอนฟันเสร็จ ถอนฟัน นอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อตามมาอีกด้วย

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้ชาย

คุณจะได้รับการวัดความดันโลหิต ซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม

ฟันที่อยู่ในแนวหักของขากรรไกร ในรายที่กระดูกเบ้าฟันหัก หรือกระดูกขากรรไกรหัก ต้องพิจารณาแต่ละรายให้ดีว่าควรถอนหรือควรเก็บไว้

Report this page